MUDr. Jiří Šoupal

Promoval na I. lékařské fakultě  v Praze, pracoval ve FN Královské Vinohrady a FN Motol. Nejprve byl zaměstnán na Interní a kardiologické klinice, kde atestoval z vnitřního lékařství. Další atestaci má z anestesiologie a intenzivní péče.  Několik let pracoval na kardiochirurgických operačních sálech a na pooperačních odděleních intenzivní péče. Pracovní zkušenosti má mimo jiné z USA (2 roky) a Holandska (4 roky). Naposledy pracoval jako primář na Urgentním příjmu dospělých FN Motol. Má aprobaci pro obory praktické všeobecné lékařství, anesteziologie a resuscitace a interní medicína a v věnuje se kardiologickým vyšetřovacím metodám.