1/ Očkování proti chřipce, září-listopad:
Kvůli chřipce v zimě zemřelo zbytečně kolem 150-250 pacientů jen v České republice, počet zameškaných hodin dosahoval desítek tisíc. Očkování je účinné a bezpečné. Je hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění všem osobám nad 65 let věku, dále pojištěncům, kteří trpí závažným farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév nebo dýchacích cest, ledvin nebo diabetem. Samoplátci platí kolem 300 Kč za aplikaci. Imunita trvá půl roku až rok (během chřipkové sezony) a nechrání proti lehčím virózám. Personál ambulance se očkovat nechá i s ohledem na ochranu našich pacientů, s kterými přicházíme do styku.

2/ Očkování proti pneumokokům se provádí nejlépe v létě či na podzim:
Chrání zejména pacienty, kteří jsou v kontaktu s malými dětmi, vnoučaty a nebo dětmi ve školce, škole. Až 70% malých dětí jsou nosiči Pneumokoka v nose a dýchacích cestách. Pneumokokové infekce jsou často komplikované a zejména u starších pacientů vedou k vážným následkům. Očkování je pro pacienty nad 65 let zdarma.