Očkovací látka proti chřipce podle expertů Harvard Medical School snižuje pravděpodobnost těžkého chřipkového onemocnění asi o 40-60%. Pro pacienty, kteří mají závažné onemocnění (cévní, plicní, diabetes) je vhodné se nechat očkovat před začátkem chřipkové sezóny. Ta většinou začíná v prosinci a trvá do února, nebo i března. Pokud tedy pacient nestihne očkování na konci října, v listopadu a nebo i na začátku prosince má očkování ještě smysl.Na chřipku ročně zemře více pacientů, než na onemocnění virem Eboly za celou dobu, kdy je tento virus známý. Očkovací látka obsahuje neaktivní (mrtvé) části virů, chřipku vyvolat nemůže. Může po ní dojít k alergické reakci (velmi vzádně, stejně jako u jiných vakcín) nebo k několikadenním příznakům mírného nachlazení (rovněž vzácně, bolesti kloubů a svalů, vyjímečně i mírně zvýšená teplota). Očkovací látka se považuje za bezpečnou a například právě lékaři Harvard Medical School a FDA ji doporučují všem pacientům od 6 měsíců věku.